Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ανακοίνωσε [και κοινοποίησε στο Δήμο Αλεξάνδρειας], σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.201/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ημαθίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανήλθε σε 2.843 για 684 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 571 θέσεις.
Ειδικά για το Δήμο Αλεξάνδρειας, οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ήταν 210 εκ των οποίων – σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που εξέδωσε σήμερα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – καλύπτονται οι 171 θέσεις.
Περισσότερα στο:
http://www.alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=917%3Aine-gsee&catid=101%3Aprosli&Itemid=111&lang=el

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (τηλ. 23310-24424 και 23310-71890).