Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το 2% με το 15% δεν είναι πάντοτε αναλογικό!

Δεν φαίνεται να γλυτώνουν τελικά από τις γενικότερες περικοπές στις συντάξεις ούτε οι λεγόμενοι “μικροσυνταξιούχοι”!
Και αυτό γιατί είναι μεγάλες οι πιθανότητες να περικοπούν οι συντάξεις μέχρι τα 500-700 ευρώ κατά 2% ενώ οι περικοπές σε συντάξεις που είναι κατά πολύ μεγαλύτερες θα είναι αντίστοιχα κατά πολύ μεγαλύτερες και θα φτάσουν το 15%.
Με τις περικοπές προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα αναλογικότητας που τρομάζει:
το 2% για έναν που λαμβάνει 375 ευρώ σύνταξη είναι 7,5 ευρώ (με έναν πρόχειρο υπολογισμό ας πούμε το ψωμί του για 9 ημέρες – με 0,80 το ψωμί). Το 15% όμως για κάποιον με 1,5 χιλιάρικο είναι 225 ευρώ. 
Ναι, αλλά του μένουν ακόμη 1.275 ευρώ για να περάσει ΑΝΕΤΑ το μήνα του…

(Πάλι λαϊκίζουμε! Πάλι…)