Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στις 20 Αυγούστου η εξισωτική για τους κτηνοτρόφους

Τη Δευτέρα 20 Αυγούστου θα καταβληθεί η εξισωτική αποζημίωση, συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, στους 70.000 κτηνοτρόφους της χώρας. 
Η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αφορά το 100% του ποσού που δικαιούνται, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Αν για κάποιο δικαιούχο υπάρχουν προβλήματα δικαιολογητικών ή προφανή σφάλματα στην αίτησή του, θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης μέσα στον Αύγουστο και η πληρωμή του θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου.