Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μια συνεδρίαση που ενδιαφέρει πολλούς δημότες, πάρα πολλούς!

Μια σημαντική συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου2012, στις 2 μετά το μεσημέρι στην έδρα του του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
Διαβάστε τα θέματα και θα καταλάβετε το γιατί:
  1. Λήψη απόφασης ή μη για διαγραφή νηπίων και βρεφών από Παιδικούς Σταθμούς: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αλεξάνδρειας, Παιδικός Σταθμός Πλατέος, Παιδικός Σταθμός Μελίκης, Παιδικός Σταθμός Σταυρού που ανήκουν στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
  2. Λήψη απόφασης ή μη για εγγραφή νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αλεξάνδρειας, Παιδικός Σταθμός Πλατέος, Παιδικός Σταθμός Μελίκης, Παιδικός Σταθμός Σταυρού που ανήκουν στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2012-2013
  3. Λήψη απόφασης ή μη για επανεγγραφή και εγγραφή νηπίων και βρεφών εκτός προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στους Παιδικούς Σταθμούς :Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αλεξάνδρειας, Παιδικός Σταθμός Πλατέος, Παιδικός Σταθμός Μελίκης, Παιδικός Σταθμός Σταυρού που ανήκουν στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
  4. Λήψη απόφασης ή μη για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
  5. Λήψη απόφασης ή μη για έγκριση προμήθειας κουρτινών.
  6. Λήψη απόφασης ή μη για έγκριση-διάθεση πίστωσης