Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επιχορήγηση 139.385,90 € για ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου στην Ημαθία από το ΥΠ.ΕΣ.

Την επιχορήγηση για το έργο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΔΚ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ” υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Η επιχορήγηση ανέρχεται στα εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (139.385,90 €).
Το έγγραφο της απόφασης βρίσκεται ΕΔΩ.