Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εξισωτική 2011: παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών

Ύστερα από αιτήματα πολλών παραγωγών, προκειμένου να υλοποιηθεί νέα αξιολόγηση και πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 για τις περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ελλείψεις δικαιολογητικών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γνωστό πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιπρόσθετων δικαιολογητικών, δια μέσου των ΕΑΣ προς τον Οργανισμό, εκείνων των παραγωγών που δεν πληρώθηκαν την Εξισωτική αποζημίωση έτους 2011, παρατείνεται μέχρι 10/09/2012.
Στη συνεχεία και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές και εθνικές και διατάξεις ελέγχων, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης 2011 σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζή».