Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΛΓΑ: τηλεφωνική ενημέρωση από 4ψήφιο αριθμό

Με σκοπό την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των ασφαλισμένων ο ΕΛΓΑ προχώρησε στη δημιουργία ενός κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
Οι παραγωγοί καλώντας στον αριθμό 1540 (χρέωση μιας αστικής κλήσης σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ) θα μπορούν να ενημερώνονται για:

-τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ που έχουν καταβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

-το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημιάς των παραγωγών για τα έτη μετά το 2011 και οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί
-τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη μετά το 2011.

Όσοι θελήσουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία θα πρέπει:
α. αφού καλέσουν στο 1540, στη συνέχεια να πιέσουν το πλήκτρο με αριθμό 2 της συσκευής τους για ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ.
β. στη συνέχεια, να πληκτρολογήσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους και ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες θα ενημερωθούν, σε λιγότερο από δύο λεπτά, για την πορεία των πληρωμών και των δηλώσεων ζημιάς που αφορούν στον ΕΛΓΑ.