Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δωρεάν Κατασκήνωση για παιδιά Μ.Ε.Α. (από 25/8 Έως 8/9) από το Δήμο Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, μέχρι τις 10 Αυγούστου
Ο δήμος Αλεξάνδρειας υλοποιεί και φέτος θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα διακοπών για παιδιά Α.Μ.Ε.Α., δημοτών και κατοίκων του δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις αποφάσεις 169/2012 και 272/2012 του δημοτικού συμβουλίου, κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής:
  • Βεβαίωση (ή ιατρική γνωμάτευση) του ποσοστού αναπηρίας του παιδιού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2011 των γονέων, όπου το εισόδημα δεν θα ξεπερνά το ποσό των 15.000,00 ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα).
  • Αποδεικτικό κατοικίας (δηλ. λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑΛ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στο όνομα του κηδεμόνα του παιδιού), και
  • Δήλωση, εάν απαιτείται συνοδός του παιδιού στην κατασκήνωση.
Υπόψη ότι εάν κάποια οικογένεια διαθέτει δυο παιδιά Α.Μ.Ε.Α, θα επιλεγούν και τα δυο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, στο Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, από την Παρασκευή 3 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012.
Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες, η κ. Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 23333-50116.