Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής: αιτήσεις στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για το σχ. έτος 2012 – 2013.
Στη Βέροια οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις-δηλώσεις από 8-8-2012 μέχρι και  17-8-2012  στα Γραφεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, Μούμογλου 1, 2ος όροφος από τις 09.00  έως τις 13.00.  
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στην Εγκύκλιο 91275/Γ6/7-8-2012 Δ/νση Ειδικής Αγωγής, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας – dide.ima.sch.gr