Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

4 προσλήψεις για 2 μήνες στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Τέσσερις προσλήψεις για χρονικό διάστημα 2 μηνών προτίθεται να κάνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 1 καθαρίστρια/καθαριστής, 1 φύλακας και 2 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν ΕΔΩ, στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας.