Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαζει τη Δευτέρα 30 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 στις 8:30 μμ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του συμβουλίου, κα. Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 15 θέματα, ως εξής:
 1. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση αίθουσας, που βρίσκεται στο Κοινοτικό κτίριο Ξεχασμένης, στον Παλαιστικό Σύλλογο Πλατέος.
 3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, για τους αγώνες πρωταθλημάτων 2012-2013 Βόλεϋ και Μπάσκετ, του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Μελίκης στον Γυμναστικό Αθλητικό «Γ.Α.Σ. Μελίκης».
 4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου της Τ.Κ. Καμποχωρίου στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ Καμποχωρίου».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας.

 6. Παραλαβή και έγκριση: α) της κυκλοφοριακής μελέτης για την κατασκευή περιαστικού ποδηλατόδρομου στη δημοτική κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας και β) της τοπογραφικής μελέτης για την κατασκευή περιαστικού ποδηλατόδρομου στη δημοτική κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων Μεγ. Αλεξάνδρου (από 28ης Οκτωβρίου έως Δ. Βετσοπούλου)» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 112/2010).
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης, ποσού €246.393,60 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, από το Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Πλατειών και Παιδότοπων Δήμου Αλεξάνδρειας» της πράξης «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Μακεδονίας και προμήθεια αστικού εξοπλισμού πλατειών Δήμου Αλεξάνδρειας» – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, τεχνικού προγράμματος έτους 2012 και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2012 – Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) της πράξης – Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και ορισμός υπευθύνου της πράξης.
 9. Έγκριση μετάβασης 10μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξάνδρειας στην πόλη Μλάβα της Πολωνίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013».
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Πλατάνου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 17/2010).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικού αγροτικού δρόμου Δήμου Αντιγονιδών» (πρώην Δήμου Αντιγονιδών) (Α.Μ. 127/2010).
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012.
 13. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Μελίκης, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.
 14. Λήψη απόφασης για: α) Αποδοχή χρηματοδότησης, ποσού 490.000,00€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη 2007-2013, για την υλοποίηση της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Πλατέος» με κωδικό MIS 373680, β) Αποδοχή χρηματοδότησης, ποσού 485.824,82€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη 2007-2013, για την υλοπίηση της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Αλεξάνδρεια» με κωδικό MIS 373662, γ) Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, τεχνικού προγράμματος έτους 2012 και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2012, δ) Έγκριση διενέργειας της προμήθειας του Υποέργου 5 της πράξης 373662 και ορισμός υπευθύνου του Υποέργου 5 της πράξης, ε) Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας του Υποέργου 2 της πράξης 373662 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, στ) Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας του Υποέργου 2 της πράξης 373680 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Εργατικών Κατοικιών Πλατέος Ημαθίας» (Αρ.Προμ. 355/2009 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).