Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στην Πειραιώς η ΑΤΕ (;;;;)

Μόλις έγινε γνωστό πως η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το “υγιές” τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας.
Περισσότερα – και με λεπτομέρειες – αργότερα.