Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Οι Περιφερειάρχες στο Υπουργείο Εσωτερικών

Με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών συναντήθηκε η Ένωση Περιφερειαρχών. Συζητήθηκαν η δραματική μείωση των πόρων της Αυτοδιοίκησης, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και κεντρικής διοίκησης, ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών (που δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ) και η ανάγκη ύπαρξης νέου σχεδίου νόμου με τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να λειτουργήσει καλύτερα ο “Καλλικράτης”. 
Πάντως φάνηκε πως το κυριότερο πρόβλημα τους σχετίζεται με τα οικονομικά, αφού οι Περιφερειάρχες ζήτησαν να καθιερωθεί άμεσα προληπτικός έλεγχος και έλεγχος νομιμότητας των μέχρι τώρα πεπραγμένων των Περιφερειών και να αρχίσει να λειτουργεί ο έλεγχος νομιμότητας ενώ ανέλυσαν τα προβλήματα που δημιουργεί η κωλυσιεργία των υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, όσον αφορά τα εντάλματα πληρωμής και αμφισβήτησαν την συνήθη τακτική τους να προχωρούν σε ελέγχους σκοπιμότητας και να μην παραμένουν στους ελέγχους νομιμότητας.