Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Οι νέοι μισθοί των αξιωματούχων του Κράτους και πόσο θέλουν να κόψουν τις αποζημιώσεις τις πολιτικών

Επιτέλους!
Ένα “ψαλίδι” εκεί που πρέπει!!!
Πολύ καλή η συγκεκριμένη κίνηση του Σαμαρά.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα  μειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης.
Αυτό έρχεται σε συνέχεια της απόφασης να τεθεί σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Περιστολή Δημοσίων Δαπανών και ρύθμιση θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων“, ώστε να μειωθούν οι αποδοχές του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των Υπουργών (εξωκοινοβουλευτικών και μη), οι οποίες εξισώνονται με τις αποδοχές του Βουλευτή.
Σύμφωνα με το προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου θα “κοπεί” από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Βουλής το ποσό των 1.872 ευρώ μηνιαίως, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το ποσό των 1.404 ευρώ μηνιαίως, τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 935 ευρώ μηνιαίως και τέλος τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 468 ευρώ μηνιαίως.
Στον πίνακα που ακολουθεί – και είναι αυτός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους – εμφανίζονται οι αποδοχές για τους αξιωματούχους όπως ίσχυαν πριν την Υπουργική Απόφαση και όπως διαμορφώνονται μετά την υπογραφή της:

Κατηγορία Ισχύουσες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες) Νέες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες)
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 5856,08 5000
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 5856,08 5000
Περιφερειάρχης 5270,47 4500
Αντιπεριφερειάρχης 3952,85 3375
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 2635,24 2250
Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 5270,47 4500
Δήμαρχος (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων) 4216,38 3600
Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 3162,28 2700
Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 2635,24 2250
Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων) 2108,19 1800
Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 1581,14 1350
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 2108,19 1800
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων) 1686,55 1440
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 1264,91 1080
Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου 4871,3 4250
Α΄ Ειδικών Θέσεων 2785 2240
Β΄ Ειδικών Θέσεων 2582 2080