Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μια επιμήκυνση υπάρχει, τα άλλα είναι απλά φήμες…

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις (αλλά και τις δηλώσεις από διαφόρους “παράγοντες” της Ευρώπης), είναι πασιφανές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή των όρων των Μνημονίων ή για επιμήκυνση του χρόνου εφαρμογής των.
Η μόνη επιμήκυνση που προβλέπεται θα είναι αυτή στο κηπευτικό στα αριστερά, αφού ολοένα και περισσότερα νέα μέτρα θα προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα και θα οδηγούν γρηγορότερα τους Έλληνες και την Ελλάδα στο πάτο…