Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΚΕΔΕ προς Υπουργό Εργασίας: Απαιτούνται επιπλέον 125 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για να μη μείνει το 55% των παιδιών εκτός παιδικών σταθμών

Επιστολή στον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση απέστελε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ώστε να αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρει:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας εκφράζω τα συγχαρητήρια μου για την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Εργασίας.

Με την παρούσα σας μεταφέρω τις απόψεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης, για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα είναι μία δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό,…

…στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας, φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης των τέκνων τους και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, η οποία είναι ο δικαιούχος του προγράμματος, έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και εγκρίθηκαν 2.240 Δομές, με 84.049 προσφερόμενες θέσεις φροντίδας παιδιών και ΑμεΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι θέσεις που προσφέρονται φέτος είναι αυξημένες κατά 44% σε σχέση με πέρσι.

Η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων μητέρων έληξε, σύμφωνα με την προκήρυξη, την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012 και με τα μέχρι τώρα στατιστικά δεδομένα υπάρχει ζήτηση για ένταξη στο πρόγραμμα εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μητέρων της τάξης των 96.000 παιδιών, αυξημένη κατά 43% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Στη σημερινή συγκυρία, είναι επιβεβλημένη η χρηματοδότηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων δομών, και επομένως η εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων μητέρων, με την ταυτόχρονη ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας εξαιτίας της διευκόλυνσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και της πρόσβασης ή και παραμονής τους στην αγορά εργασίας, ενώ η δωρεάν παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης των τέκνων τους, είναι μία ανάσα για την οικογένεια, μία οικονομική ελάφρυνση που γίνεται ανάγκη για όλο και περισσότερες μητέρες. Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του απολογισμού του ίδιου του προγράμματος που δείχνουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής από τις οικογένειες για να ωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Την πρότασή μας για ενίσχυση της χρηματοδότησης της λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών από το ΕΣΠΑ, την οποία έχουμε συμπεριλάβει σε όλα τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ και της ΚΕΔΕ των τελευταίων χρόνων, και η οποία αποτελεί ομόφωνη απόφαση και της επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ενισχύει και το γεγονός πως με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη σωστή αξιοποίηση και στην ενίσχυση της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ. Είναι αδιανόητο κατά την κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας, να μη διατίθενται κονδύλια τα οποία αποδεδειγμένα ενισχύουν την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και ανακουφίζουν πολλαπλώς την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια, με το αιτιολογικό της εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και τη ίδια στιγμή άλλοι άξονες του ίδιου επιχειρησιακού προγράμματος, να εμφανίζουν τραγική αξιοποίηση και απορρόφηση, μόλις δύο χρόνια πριν τη λήξη του ΕΣΠΑ.

Με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι συνολικά 125.000.000 ευρώ που αντιστοιχούν στην πλήρωση 43.000 θέσεων παιδιών περίπου. Όπως αντιλαμβάνεστε θα προκύψει τεράστιο και εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα από την υπολογιζόμενη απόρριψη του 55% των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μητέρων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΕΤΑΑ τα πρώτα αποτελέσματα, για την τοποθέτηση στους σταθμούς των παιδιών, θα βγουν 30 /7/ 2012 και τα τελικά, μετά δηλαδή την εκδίκαση των ενστάσεων, στις 4/8/2012.

Έχοντας ως δεδομένο την ευαισθησία που επιδείξατε στην περίπτωση του έτους φορολογικής ενημερότητας, επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Για να καλυφθεί το σύνολο των προσφερομένων θέσεων εκτιμάται ότι θα πρέπει να βρεθούν επιπλέον 125 εκατομμύρια ευρώ, από κονδύλια του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί. Οι πόροι αυτοί θα προέλθουν είτε από «κοιμώμενα» προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως για παράδειγμα από τον Άξονα 5 «Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», στον οποίο το ποσοστό απορρόφησης παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μεταφορά ποσού από ΕΠ με χαμηλή κινητικότητα προς το ΕΠΑΝΑΔ, προκειμένου να απορροφηθούν τα δις που παραμένουν αναξιοποίητα. Επίσης με στόχο πάντα την ένταξη και νέων δομών, μπορούμε να διεκδικήσουμε την προκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης με τη χρήση της διαδικασίας της υπερδέσμευσης (overbooking) ποσών για τη δράση, ώστε στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να πετύχουμε την μεταφορά πόρων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Εξάλλου αυτή η διαδικασία και μεθοδολογία έχει ακολουθηθεί και άλλες φορές σε αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων.

Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε την πλήρη ετοιμότητα της ΕΕΤΑΑ, ενσωμάτωσης των νέων δεδομένων όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την αιτούμενη αύξηση του προϋπολογισμού, στα αποτελέσματα και αύξησης των ωφελουμένων μητέρων και παιδιών.

Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο και σημαντικό για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική αυτοδιοίκηση, καθόσον αφορά καταρχήν στην ενίσχυση της ανάπτυξης με τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης αλλά και στο μέλλον 1.568 δομών των Δήμων, στις οποίες εργάζονται πάνω από 5.000 εργαζόμενοι και στις οποίες εξυπηρετούνται πάνω από 55.000 οικογένειες καθώς και το μέλλον εκατοντάδων νέων δομών που ιδρύθηκαν ή βρίσκονται υπό ίδρυση. Οι στρατιές των ανέργων δεν πρέπει να αυξηθούν με νέους ανέργους, ενώ η συνοχή της κοινωνίας και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας δεν πρέπει να μπουν σε νέες δοκιμασίες. Στη σημερινή αρνητική οικονομική και κοινωνική συγκυρία αυτά τα προγράμματα είναι σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης η μοναδική ελπίδα για την ελληνική αυτοδιοίκηση για την ίδρυση και λειτουργία για παροχή υπηρεσιών για την παιδική φροντίδα και την φροντίδα των ΑμεΑ. Η τραγική μείωση των ΚΑΠ έχει οδηγήσει πολλούς δήμους να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων αυτών των δομών και προσδοκούν στην ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις όλο και αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Προσβλέπουμε στην ανταπόκριση σας, για την υιοθέτηση των προτάσεών μας.