Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 27, 2012)


Νουθεσία (η) [αρχ.] {νουθεσιών}
η διατύπωση πρότασης με συμβουλευτικό χαρακτήρα, κάθε παραίνεση (που συχνά εμπεριέχει και τόνο κριτικής) ΣΥΝ. νουθέτηση, νουθέτημα συμβουλή, δασκάλεμα.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β’ έκδοση, γ’ ανατύπωση 2006), σελίδα 1195