Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 26, 2012)


homo homini lupus (Πλαύτος, Asin. 495)  λατινικά 
(προφέρεται χόμο χόμινι λούπους)

ελληνικά “ο άνθρωπος (είναι) για τον άνθρωπο λύκος”

για να χαρακτηρίσουμε τις σύγχρονες κοινωνίες του απάνθρωπου και ανελέητου ανταγωνισμού


Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β’ έκδοση, γ’ ανατύπωση 2006), σελίδα 1956