Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διευκρινίσεις για την απογραφή συνταξιούχων στο ΙΚΑ

Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων και του α’ τριμήνου του 2012, και όχι αποκλειστικά μόνο του β’, μπορούν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι κατά τη φυσική απογραφή των συνταξιούχων και επιδοματούχων εξωϊδρυματικού επιδόματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ, καθώς και των ενταχθέντων ταμείων ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ, που ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων β’ τριμήνου 2012, που εμφανίζει το σύνολο των καταβαλλόμενων παροχών (κύρια – επικουρική σύνταξη και εξωϊδρυματικό επίδομα), έχει οριστεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη φυσική απογραφή.
Με ανακοίνωσή του το ΙΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος ότι, επειδή η τμηματική αποστολή των ενημερωτικών αυτών σημειωμάτων ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες, γίνεται γνωστό ότι όσοι επείγονται μπορούν να προσκομίζουν στα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ΕΛΤΑ) το ενημερωτικό του α’ τριμήνου.