Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δεν πρόκειται να χρειαστούν πάνω από το 65% των διαθεσίμων οι Ισπανοί

Δεν πρόκειται λέει να χρειαστούν οι Ισπανοί περισσότερα από 63 έως 65 δις από τα περίπου 100 δις ευρώ που θα τους διατεθούν για να ξεπεράσουν την “κρίση”.
Μακάρι. Γιατί και εμείς με 120 ξεκινήσαμε και έχουν πιάσει πολύ μεγαλύτερο ποσό…