Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ ανά εξάμηνο προτείνει η Ρ.Α.Ε.


Την αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ ανά εξάμηνο, με παράλληλη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού στήριξης, προτείνει στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η προτεινόμενη ρύθμιση θα υπολογίζει ανά εξάμηνο τη διακύμανση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, στις προτάσεις της ΡΑΕ, είναι και ο διαχωρισμός από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, των τελών υπέρ τρίτων (δημοτικοί φόροι, τέλος ακινήτων, ΕΡΤ, κλπ.). Επίσης προτείνεται επανεξέταση του περιεχομένου και του τρόπου κατανομής του κόστους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας (αφορά το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, το τιμολόγιο πολυτέκνων και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο). Τέλος, για τις ανανεώσιμες πηγές, η ΡΑΕ προτείνει επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης.