Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανάκληση συσκευασίας ρυζιού της εταιρίας "ΖΑΚΟΜΑ"

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υποδοχής καταγγελιών πολιτών, έγινε αποδέκτης επώνυμης καταγγελίας, η οποία αφορούσε την παρουσία εντόμων σε προσυσκευασμένο ρύζι νυχάκι, των 500 g, με την εμπορική ονομασία “ΖΑΚΟΜΑ”, με αριθμό παρτίδας 209/11 και ημερομηνία λήξης 21/7/2012, που παράγεται από την βιομηχανία “ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε.” και διατίθεται στην ελληνική αγορά από την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. μέσω των υποκαταστημάτων της.
Κατά τη διερεύνηση της ανωτέρω καταγγελίας, στο κατάστημα από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος από τον καταγγέλλοντα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη εντόμων σε συσκευασίες προϊόντος από την ίδια παρτίδα του προϊόντος (209/11) αλλά και σε ομοειδή τρόφιμα διαφορετικών ημερομηνιών λήξης και διαφορετικών αριθμών παρτίδας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις παρτίδες 285/11 και 262/11 με ημερομηνίες λήξης 11/10/12 και 30/8/12 αντίστοιχα.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από την Αλυσίδα Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ A.E την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.