Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

20 θέσεις εργασίας από τον Δήμο Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις-δικαιολογητικά έως 14 Ιουνίου 2012
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από χθεσινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αλλά και έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών» ανακοίνωσε πως θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ατόμων (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Αλεξάνδρειας προτίθεται να προσλάβει 5 οδηγούς αποριμματοφόρων, 1 χειριστή μηχανήματος έργων, 1 χειριστή οδηγό τρακτέρ, 11 εργάτες καθαριότητας καθώς και 2 εργάτες στα κοιμητήρια.
Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην προκήρυξη, ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 08-06-2012 έως και τις 14-06-2012, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50.122)