Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το πρόγραμμα εξετάσεων Φυσικών Νοσοκομείων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας περιόδου Ιουλίου 2012

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με το πρόγραμμα εξετάσεων α)Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β)Φυσικών Νοσοκομείων εκτός ιοντιζουσών ακτινοβολιών για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2012.
  1. Ορίζουμε ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, την Παρασκευή 20.07.2012 και ώρα 10.00 π.μ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτήριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.
  2. Ορίζουμε ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Παρασκευή 20.07.2012 και ώρα 17.00 μ.μ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.
  3. Ορίζουμε προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις από 14-06-2012 έως και 09.07.2012. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, τα οποία έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/ΓΠ 11455/8-6-2012 εγκύκλιό μας, υποβάλλονται στις Αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.