Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τι προβλέπεται για τους αεροψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών;

Με τα κουνούπια το πρόβλημα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τεράστιο – δεν χρειάζεται να διαβάστε την “Περισκόπηση” ή οποιοδήποτε άλλη σελίδα στο ιντερνετ για να το διαπιστώσετε, το βλέπετε καθημερινά (αν και ακόμη το …γλέντι για τα κουνούπια δεν έχει ξεκινήσει για τα καλά).

Για το λόγο αυτό έχει δοθεί άδεια για αεροψεκασμούς (και) στην περιοχή μας, ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο.
Όμως πολλά ακούγονται για τους αεροψεκασμούς, βάσιμα ή αβάσιμα.
Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε απόφαση που επιτρέπει τη διενέργεια των αεροψεκασμών και “απομονώσαμε” το τμήμα που αφορά τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πρέπει αυτοί να γίνονται. Διαβάστε παρακάτω τι γράφει π.χ. η απόφαση του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας Α. Δημόπουλου (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Υ1/Γ.Π.18053):
“…αποφασίστηκε να χορηγηθεί για τη φετινή περίοδο άδεια αεροψεκασμών για τις συγκεκριμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητάς σας όπως μας ζητήσατε στο έγγραφό σας και σύμφωνα με το πρόγραμμα που υποβάλατε, με τις παρακάτω προϋποθέσεις και περιορισμούς:
· Το έργο θα περιλαμβάνει ακριβή χαρτογράφηση των περιοχών που είναι εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών όπως και των επιμέρους περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους, εντομολογική επιτήρηση των περιοχών αυτών (δειγματοληψία) για τον εντοπισμό των προνυμφών, διενέργεια ψεκασμών όπου απαιτείται με τα κατάλληλα μέσα και έλεγχο του αποτελέσματος των εφαρμογών αυτών.
· Ο αεροψεκασμός θα γίνεται με ελικόπτερα ή αεροπλάνα πολύ χαμηλής πτήσης ή κάθε άλλο πτητικό μέσο που έχει άδεια αεροψεκασμού από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) για χαμηλή πτήση. Το ψεκαστικό σύστημα του πτητικού μέσου θα πρέπει…
να είναι ορθά ρυθμισμένο και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται διασκόρπιση του ψεκαστικού υγρού εκτός στόχου (drift) και να επιτυγχάνεται εφαρμογή της προβλεπόμενης από την έγκριση του σκευάσματος δόσης ανά μονάδα επιφάνειας. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος να χρησιμοποιείται νερό καθαρό απαλλαγμένο από στερεά υλικά και να μην περιέχει άλατα χλωριούχου Νατρίου, Καλίου ή Μαγνησίου. Κατά τον ψεκασμό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή να μην υπάρχουν επικαλυπτόμενες, αλλά ούτε και αψέκαστες (ακάλυπτες) περιοχές. Κατά την εφαρμογή να εφαρμόζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η ενδεδειγμένη πίεση του ψεκαστικού συστήματος, η ενδεδειγμένη ταχύτητα πτήσης όπως και το ενδεδειγμένο ύψος πτήσης. Ο αεροψεκασμός να γίνεται κατά προτίμηση όταν επικρατεί άπνοια, αλλά σε καμία περίπτωση όταν η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνά τα 13 χλμ. ανά ώρα. Ο ψεκασμός να εφαρμόζεται αυστηρά μόνο στην περιοχή που πρέπει να ψεκαστεί και όχι εκτός των ορίων της περιοχής. Ο αεροψεκασμός σε θερμοκρασία άνω των 26ο C είναι λιγότερο αποτελεσματικός, λόγω εξατμίσεως των σταγονιδίων πριν πέσουν στο έδαφος.
·Τα εγκεκριμένα σκευάσματα προνυμφοκτόνων και οι επισημάνσεις για τη χρήση τους αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετ. (3).
· Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση άλλων σκευασμάτων ή μεθόδων για αεροψεκασμούς συμπεριλαμβανομένης και της μεθόδου ULV.
·Σε όλη τη διαδικασία, το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τον αεροψεκασμό να είναι αποδεδειγμένα εκπαιδευμένο και με μέριμνά σας να βρίσκεται σε διαρκή και στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τις Δ/νσεις ή Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων καθώς και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς σας, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του εντομοκτόνου. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα ατομικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
·Ο ψεκασμός θα γίνεται την κατάλληλη περίοδο ανάπτυξης των προνυμφών ώστε να έχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται βιολογικά σκευάσματα (Bti). Ταυτόχρονα θα γίνεται ψεκασμός από εδάφους των υπόλοιπων εστιών, όπου δεν προσπελάζει το ελικόπτερο ή τα άλλα ψεκαστικά μέσα χαμηλής πτήσης
·Προκειμένου για τους υγροβιότοπους θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο Bti, ώστε να μην επέλθει οικολογική βλάβη.
·Δεν πρέπει να παραμελείται η ενημέρωση των κατοίκων και η εξασφάλιση της συνεργασίας τους τόσο για την βελτίωση των οικιακών και περιοικιακών εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών όσο και για την προστασία τους, ώστε να μην εκτεθούν στο υλικό ψεκασμού κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για διάστημα 24 ωρών μετά τον ψεκασμό. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.
·Μετά το πέρας του έργου να υποβληθεί στη Διεύθυνσή μας εκτενής απολογισμός της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του έργου από την αρμόδια Περιφέρεια.
·Επίσης θα υποβάλλεται πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο των συγκεκριμένων ψεκασμών με λεπτομερή αναφορά των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων, το χρόνο εφαρμογής τους και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Εφιστούμε την προσοχή στη σωστή και με μέτρο εφαρμογή των εντομοκτόνων, το χρόνο λήξης τους και την τήρηση της έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων, ώστε η χρήση τους να αποβαίνει επωφελής, χωρίς παρενέργειες για το προσωπικό, τους κατοίκους, τους καταναλωτές, την αγροτική παραγωγή, τους
έμβιους οργανισμούς και το περιβάλλον.
Επίσης. θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι ψεκασμοί στις όμορες περιοχές να γίνονται ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες Περιφέρειες.

Επιπλέον, θα πρέπει να οριστεί ένας επιστημονικά υπεύθυνος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθεί στενά την όλη διαδικασία με σκοπό την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.”