Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαζει σήμερα το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει σήμερα στις 20.00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής καιΚοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειαςμε τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
  2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2012
  3. Έγκριση-διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2012