Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στιψίματος συνέχεια…

Στην …αντεπίθεση περνάει (σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες) το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με εγκύκλιό του ζητά από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας να προχωρήσουν στην είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.
Με την εγκύκλιο δίνονται κατευθύνσεις για την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των φορολογουμένων, που δεν συμμορφώνονται στην άμεση εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
Στόχος είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου να έχει εισπραχτεί τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ ληξιπροθέσμων οφειλών του 2011, αλλά και το 20% των υπερήμερων χρεών του 2012.
Το υπουργείο ζητεί για την ενημέρωση των οφειλετών να αξιοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας (πχ. αποστολή φιλικών εξατομικευμένων ειδοποιήσεων προς τακτοποίηση της οφειλής, χρήση e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ), ενώ ζητεί και την τηλεφωνική ενημέρωση των οφειλετών που πρόκειται να χάσουν τα ευνοϊκά οφέλη παρελθούσας ρύθμισης χρεών.
Στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβάνονται:

-Ποινικές διώξεις για όλους όσους χρωστούν από 5.000 ευρώ και άνω,
-Κατασχέσεις ακινήτων και αυτοκινήτων για όσους χρωστούν από 3.000 ευρώ και άνω,
-Για μικρού ύψους οφειλές επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ακινήτων (π.χ. κατασχέσεις ενοικίων και απόδοσή τους από τον ενοικιαστή απευθείας στο Δημόσιο),
-Κατασχέσεις με στόχο την άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς μόνο για διακοπή της παραγραφής της παράβασης,
-Διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών των βεβαίων και εκκαθαρισμένων χρηματικών ανταπαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου, με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη,
-Διακοπή μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε τρίτους (τέκνα) εάν υποκρύπτεται δόλος,
-Παρέμβαση του Δημοσίου σε πλειστηριασμούς που πρόλαβαν να διενεργήσουν τρίτοι για να εισπράξει δικό του μερίδιο,
-Παραγγελία κατάσχεσης κατά προτεραιότητα σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής,

-Αναζήτηση συνευθύνων για την είσπραξη οφειλετών.