Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΟΓΑ, πολυτεκνικά επιδόματα: από 13 Ιουνίου η καταβολή τους

Από τη διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώθηκε πως τα οικογενειακά επιδόματα του Γ΄ διμήνου 2012 (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) θα καταβληθούν, με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., σε 472.676 οικογένειες, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012. 
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 112.882.571,28 ευρώ.