Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μια ακόμη πρόταση του τιτανοτεράστιου ευρωπροέδρου

Ο μη εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρώπης έκανε μια ακόμη πρόταση για την ταλαίπωρη ήπειρο και τους κατοίκους της που έχουν πέσει στα χέρια τους.
Μια πρόταση που μειώνει ακόμη περισσότερο την εθνική κυριαρχία και που βάζει χέρι ακόμη και σε θεμελιώδη μέχρι σήμερα δικαιώματα των κυρίαρχων μελών της ΕΕ – πλέον θέλουν, μετά την τεράστια επιτυχία του ευρώ να πάει η Ευρώπη μπροστά και σε άλλους τομείς. Μιλώντας για τα συνταξιοδοτικά συστήματα έκανε μια πρόταση: “Μπορούν να γίνουν συστάσεις στην Ένωση στο σύνολό της, ώστε…να υπάρξει συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία συνταξιοδότησης και στο προσδόκιμο ζωής», ανέφερε.
“Μπορούν να δεσμευτούν και οι 27 χώρες-μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα με ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, με έναν εναρμονισμένο τρόπο, με έναν καθορισμένο στόχο”. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αποφασιστικής σημασίας «να μην γίνουν απλώς συστάσεις, διότι μετά καθεμιά χώρα θα κάνει ό,τι θέλει», αλλά η μεταρρύθμιση «να γίνει με δεσμευτικό τρόπο”.
“Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε τους επόμενους μήνες και προτιθέμεθα να βάλουμε κάτι στο τραπέζι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο την Πέμπτη και την Παρασκευή”.