Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μέχρι 14 Ιουνίου οι δηλώσεις στις Εφορίες για διακοπή εργασιών (για να μην επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος)

Κατ’ εφαρμογή της Α.Υ.Ο. 1167/2011 οι επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών στο Μητρώο της ΔΟΥ που ανήκουν ενώ δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα, μπορούν μέχρι τις 14 Ιουνίου του 2012 να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή, με ημερομηνία διακοπής πριν από την 01/01/2011. 
Αν δεν κάνουν διακοπή τότε η Εφορία θα θεωρεί ότι ασκούσαν δραστηριότητα και μέσα στο 2011, οπότε για την περίοδο αυτή (βάσει του νόμου 3986/2011) και θα επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχουν εισόδημα κατά την παραπάνω περίοδο από ελεύθερο επάγγελμα ή εμπορική επιχείρηση.