Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Λεοφωρείο απ’ τη Δ.Ε. Πλατέος για το κολυμβητήριο – το ωράριο του δρομολογίου

ΑπότηνΚοινωφελήΕπιχείρησητουΔήμουΑλεξάνδρειαςανακοινώνεταιότι,προκειμένουναεξυπηρετηθούνταπαιδιάτηςΔημοτικήςΕνότηταςΠλατέοςγιατησυμμετοχήτουςσταπρογράμματαεκμάθησηςκολύμβησηςστοΔημοτικόΚολυμβητήριοΑλεξάνδρειας,θαπραγματοποιούνταιαπότηΔευτέρα2Ιουλίου2012δρομολόγιαμελεωφορείο,απόταχωριάτουπρώηνΔήμουΠλστέοςπροςτηνΑλεξάνδρεια.ΤαδρομολόγιαθαγίνονταικάθεΔευτέρα,ΤετάρτηκαιΠαρασκευή(ημέρεςτωνμαθημάτωνεκμάθησηςκολύμβησηςστοΚολυμβητήριοπουθααρχίζουνστις11.00τοπρωί).
Το πρόγραμμα των δρομολογίων του λεωφορείου έχει ως εξής:

Περιοχή
Σημείο Αναχώρησης
Ώρα
Άραχος
Κεντρική Πλατεία
09.40
Παλαιοχώρι
Κεντρική Πλατεία
09.50
Λιανοβέργι
Κεντρική Πλατεία
09.55
Πλατύ
(πρώην) Δημαρχείο
10.00
Κορυφή
Δημοτικό Κατάστημα (Κοινότητα)
10.10
Τρίκαλα
Δημοτικό Σχολείο
10.20
Πλάτανος
στη διασταύρωση στο περίπτερο
10.25
Κλειδί
Κεντρική Πλατεία
10.30
Αλεξάνδρεια
(άφιξη στο Κολυμβητήριο)
10.45


Παρακαλούνταιοιενδιαφερόμενοι,ναδηλώσουνσυμμετοχήστοΔημοτικόΚολυμβητήριοΑλεξάνδρειας,στοτηλέφωνο23330-25390.