Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κοστολογήσεις

Δεν πα’ να ‘ναι κοστολογημένο σε ευρώ το πρόγραμμα!
Αν αυτοί είναι να κερδίσουν κάτι παραπάνω, θα μας πετάξουν εκτός (και για παραδειγματισμό όσων τολμήσουν να ”παρεκκλίνουν” από τις εντολές τους).
Θα το κάνουν! Χωρίς ενδοιασμούς!