Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επιστροφή πινακίδων λόγω εκλογών

Επιστροφή των πινακίδων των οχημάτων (οι οποίες ΔΕΝ αφαιρέθηκαν για μέθη, παραβίαση κόκκινου ή υπερβολική ταχύτητα) από σήμερα, για να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι να πάνε στα μέρη που ψηφίζουν.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των προστίμων που συνδέονται με το συμβάν που οδήγησε στην αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας.
Το ζητούμενο βέβαια, με τη βενζίνη στα ύψη, είναι πόσοι θα επιλέξουν να πάνε να ψηφίσουν…