Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΒΖ: 192 συμβασιούχοι για το εργοστάσιο Πλατέος

Την πρόθεσή της να προσλάβει εκατόν ενενήντα δύο (192) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για το εργοστάσιο Πλατέος.
Επίσης θα προσληφθούν συμβασιούχοι στα εργοστάσια της Ορεστιάδας και των Σερρών.
Τις λεπτομέρειες για τις 3 προκηρύξεις μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ – πατήστε αρχικά “Δημοσιεύσεις” και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο (ένα για κάθε εργοστάσιο).