Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γιατί δεν βάζουν πινακίδες και ταλαιπωρούν τον κόσμο;;

Μήπως (λέμε, μήπως;), απ’ τη στιγμή που όλη η Αλεξάνδρεια είναι διάσπαρτη από μονόδρομους, θα έπρεπε για να γλυτώσουν τις …βόλτες οι οδηγοί να τοποθετούνται πινακίδες που να ενημερώνουν για τη μη προσβασιμότητα ορισμένων δρόμων;