Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Βρωμάει η δουλειά…

…απ’ τη στιγμή που ακόμη και οι Ευρωπαίοι εργοδότες ζητούν τη δημιουργία ενός υπερ-κράτους που θα έχει δυνατότητες παρέμβασης στα πάντα.
Βασικά οι εργοδοτικές οργανώσεις από Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Ισπανία το …προτείνουν, αλλά απ’ το “προτείνω” μέχρι το “ζητώ” η απόσταση είναι μικρή σε τέτοιες περιπτώσεις!