Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αδυνατούν να απαντήσουν (ή μάλλον κάνουν την παλαβή!)

Ας μας απαντήσει τελικά κάποιος, γιατί στα πάνελ ΟΛΟΙ αποφεύγουν να μιλήσουν και να απαντήσουν στα εξής:
– κατά πόσο συνδέονται μεταξύ τους το ευρώ και η Ευρώπη;
– η παραμονή στο ευρώ είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας; Από ποιον;
– κατά πόσο συνδέεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας με το νόμισμά της;