Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Φορολογικοί έλεγχοι σε 500 πολιτικά πρόσωπα

Φορολογικούς ελέγχους ξεκινά το ΣΔΟΕ σε 500 πολιτικά πρόσωπα (δημάρχους, νομάρχες αλλά και πρώην βουλευτές) για τους οποίους ύστερα από διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προέκυψαν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης που εμφανίζεται στο έντυπο Ε9 και των εισοδημάτων που δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. 
Πρόκειται για στοιχεία που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις που δεν είναι απαραίτητο να στοιχειοθετούν και απόκρυψη εισοδήματος, όπως διευκρινίζουν αρμόδιοι παράγοντες.