Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει στις 25/5 το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Μαΐου στις 8 το βράδυ το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέματα στην ημερίσια διάταξη:
1. Αποδοχή επιχορήγησης από Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση υπαλλήλων πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
2. Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθ. Α17/2012 Πράξης επιβολής εισφορών του ΙΚΑ κατά το ποσό των 1.060,57 ευρώ.