Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 22 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Πρόκειται για τακτική συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη:
  1. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρολογικών συγκροτημάτων για το Δήμο Αλεξάνδρειας .
  2. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “Προμήθεια καρτών διπλής όψης και φάκελων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας”.
  3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (λίπασμα) για την υπηρεσία πρασίνου.
  4. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “Προμήθεια εφαρμογής (λογισμικό) διαχείρισης τοπικού δικτύου άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μελίκης”.
  5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την ετερόρρυθμη εταιρεία Βεζύρογλου Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.

  6. Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
  7. Εισήγηση για απόφαση επί ενστάσεως και έγκριση του αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου.
  8. Λήψη απόφασης για: Α. την έγκριση ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της πράξης “Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων και απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας” και Β. ορισμός ημερομηνίας για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών.
  9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης αποτελεσμάτων του δημόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, βενζίνης για τα χλοοκοπτικά μηχανήματα του Δήμου, καθώς και λιπαντικών για όλα τα μηχανήματα- οχήματα-χλοοκοπτικά του Δήμου.)
  10. Ανάκληση δεσμεύσεων και ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.