Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: Επιχειρησιακά προγράμματα επαγγελματικής αλιείας

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1319/Β’ 23.4.12 που καθορίζει τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους επαγγελματίες ψαράδες στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση της ασφαλείας των επαγγελματικών σκαφών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευομένων προϊόντων καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα και η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών και η αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων
Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών για τα μικρά παράκτια σκάφη κυμαίνεται από 40% έως   60%
Προθεσμία υποβολής φακέλων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123  (κα Σπορέλα)