Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκινά σε λίγο η 2η ποδηλατοδρομία της Αλεξάνδρειας

Ξεκινά σε λίγο η 2ή ποδηλατοδρομία της Αλεξάνδρειας.
Ήδη πολλοί συμμετέχοντες βρίσκονται μπροστά από το Πν. Κέντρο.