Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ες αύριον τα σπουδαία

Στο θέμα της παύσης του Δημάρχου δεν θα αρχίσουμε τα ήξεις-αφίξεις. Ούτε θα αρχίσουμε τα ευχολόγια ή τις προβλέψεις για το ποιος ή ποια θα τον αντικαταστήσουν στην άσκηση των καθηκόντων του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Υπομονή μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εκεί θα ακούσουμε πολλά, είτε αυτό γίνει με πρωτοβουλία του Δημάρχου είτε με πρωτοβουλία (ερώτηση) συμβούλων των άλλων παρατάξεων.