Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκλογές, Αλεξάνδρεια: το αποτέλεσμα στο 100% των εκλογικών τμημάτων

.

Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι αυτά που μεταδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όμως δεν ανταποκρίνονται στα επίσημα στοιχεία τα οποία θα εκδοθούν από το Πρωτοδικείο.