Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διορθώθηκε το λάθος με το αναρτημένο αρχείο

Διορθώθηκε το λάθος το οποίο είχαμε νωρίτερα επισημάνει και υπήρχε στο αρχείο που είχε αναρτήσει η Π.Ε. Ημαθίας στον ιστότοπό της με τα αποτελέσματα ανά τμήμα και ανά υποψήφιο.
Έτσι μπορείτε να μπείτε τώρα και να δείτε όλα τα αποτελέσματα.
Πάντως μπράβο για την άμεση ανταπόκριση και διόρθωση.
το τρέχον:

το προηγούμενο που η “Περισκόπηση” είχε επισημάνει: