Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δεν υπάρχει περίπτωση

Δεν υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να πάρει επιβάτες αλλά ούτε να επιπλεύσει.
Ουδεμία περίπτωση!