Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: πληροφορίες και οδηγίες για τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας εκδόθηκε το δελτίο τύπου που θα διαβάσετε παρακάτω, το οποίο είναι κατατοπιστικότατο και σχετίζεται με τη διενέργεια των εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
Επίσης – όπως συμβαίνει κάθε φορά από την 1η Νοεμβρίου του 2007 που το blog “Περισκόπηση” βρίσκεται στο διαδίκτυο και έχουμε εκλογική αναμέτρηση – θα υπάρχει (αυτή τη φορά από σήμερα) ειδικά αφιερωμένο κομμάτι του blog για την πληροφόρηση σας σχετικά με το σύνολο των υποψηφίων, των συνδυασμών που “κατεβάζουν” υποψήφιους στην Ημαθία και των εκλογικών τμημάτων.
Τις πληροφορίες αυτές θα τις έχετε με ένα κλικ ΕΔΩ (για τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Αλεξάνδρειας) και ΕΔΩ (για τους υποψηφίους βουλευτές).
Οι σελίδες αυτές θα είναι διαθέσιμες μέχρι το απόγευμα της 6ης Μαΐου.
Το δελτίο τύπου του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι το ακόλουθο:
Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α’ 57). Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν αναλυτικά τα σχετικά θέματα.
Αρμόδιος για την οργάνωση και τη διενέργεια των εκλογών σε κάθε εκλογική περιφέρεια (νομό) είναι ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας του.
Με αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας, κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη,
α) καθορίστηκαν:
τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
τα ειδικά εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας Νομού Ημαθίας, στα οποία θα ψηφίσουν οι ετεροδημότες εκλογείς στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, με τους υποψηφίους αυτών, που ανακηρύχθηκαν για την εκλογική περιφέρεια Νομού Ημαθίας.
β) γνωστοποιήθηκαν (για την ενημέρωση κυρίως των ετεροδημοτών εκλογέων):
οι ανακηρυχθέντες συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, με τους υποψηφίους αυτών, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
οι συνδυασμοί υποψηφίων κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων της Επικρατείας, με τους υποψηφίους αυτών.
Κάθε τοπική κοινότητα Δήμου αποτελεί ξεχωριστό εκλογικό τμήμα. Κατά κανόνα, στις περιπτώσεις που ο αριθμός των εκλογέων αυτής υπερβαίνει τους εξακόσιους (600) και προκειμένου να μη σημειωθούν καθυστερήσεις στην ψηφοφορία, οι αντίστοιχες τοπικές κοινότητες πρέπει να υποδιαιρεθούν σε περισσότερα εκλογικά τμήματα, έτσι ώστε σε κάθε ένα από αυτά να αναλογούν έως εξακόσιοι (600) περίπου ψηφοφόροι. Για κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται ξεχωριστό κατάστημα ψηφοφορίας. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας προσδιορίζονται με απόφαση των αντιπεριφερειαρχών της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού.
Για την εκλογική περιφέρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας έχουν οριστεί, συνολικά, ενενήντα (90) καταστήματα ψηφοφορίας (σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), που θα εξυπηρετούν όλα τα εκλογικά διαμερίσματα (δημοτικές και τοπικές κοινότητες) του Δήμου.
Στις 2 Μαΐου 2012, ο δήμος Αλεξάνδρειας θα δημοσιεύσει, σε όλη την περιφέρειά του, αναλυτικό πρόγραμμα της ψηφοφορίας, στο οποίο θα αναφέρονται: α) η ημέρα της ψηφοφορίας, β) οι ώρες έναρξης και λήξης της, γ) ο τόπος και τα καταστήματα/εκλογικά τμήματα της ψηφοφορίας, και δ) ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας και τα ονόματα των υποψηφίων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων του κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν: α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 51 παρ.5 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ. 26/2012).
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του.
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα, ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια, όπου υπηρετούν, προσέρχονται στο εκλογικό κατάστημα ατομικά και όχι συντεταγμένοι ή με οποιαδήποτε συνοδεία.
Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες. Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή, βεβαίωση της υπηρεσίας τους ή της μονάδας τους ότι δεν έχουν εγγραφεί στις καταστάσεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο που είναι εγγεγραμμένοι.
Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, χορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Κατά την αναγνώριση των εκλογέων, είναι πιθανό να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς ασυμφωνίες, εξαιτίας λαθών ή άλλων αιτιών, μεταξύ των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και αυτών της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
Ειδικότερα:
α) Τα στοιχεία εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτουν απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από τον δήμο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους. Ωστόσο, εναπόκειται στην κρίση της εφορευτικής επιτροπής να λάβει υπόψη της τα περαιτέρω στοιχεία που τυχόν αποδεικνύουν την ταυτότητα του εκλογέα, προκειμένου να του επιτρέψει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
β) Γυναίκες εκλογείς που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας φέρονται με το πατρικό τους επώνυμο ή και αντίστροφα.
γ) Γυναίκες εκλογείς που είχαν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους και αφού διαζεύχθηκαν, αντικατέστησαν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, αλλάζοντας το επώνυμο του συζύγου τους με το επώνυμο του γένους τους, χωρίς να έχει γίνει σχετική διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο.
Στις παραπάνω β΄ και γ΄ περιπτώσεις, είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας των εκλογέων με αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής ταυτότητας, ώστε να μην απαιτείται προσκόμιση και άλλων αποδεικτικών εγγράφων. Εφόσον όμως και με την αντιπαραβολή των στοιχείων δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι γυναίκες εκλογείς πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ ληξιαρχική πράξη γάμου).
Σε κάθε περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή είναι αρμόδια να κρίνει, αν αποδεικνύεται η ταυτότητα των εκλογέων με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο (π.χ. μνεία γένους στην αστυνομική ταυτότητα).
ΔΙΠΛΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
Σε περίπτωση τυχόν διπλοεγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, υπάρχει δίπλα στα στοιχεία του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα η ένδειξη Δ (διπλοεγγεγραμμένος).
Κατά την ψηφοφορία, ο διπλοεγγεγραμμένος εκλογέας υπογράφει ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ.2 του π.δ. 26/2012, έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψήφισε, ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.
Με αυτές τις έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις, εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τμήματα, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό.
«ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ» ΕΚΛΟΓΕΙΣ
Σύμφωνα με το νόμο, παρέχεται η δυνατότητα στους ετεροδημότες εκλογείς να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση έως την 29η Φεβρουαρίου 2012 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στην περίπτωση αυτή, πριν από το όνομα κάθε ετεροδημότη στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, υπάρχει η ένδειξη Ε.
Στους εκλογείς αυτούς, απαγορεύεται να ψηφίσουν στο Δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Συνεπώς, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν πρέπει να επιτρέπουν σε εκλογείς, οι οποίοι φέρουν την ένδειξη Ε στο βασικό εκλογικό κατάλογο, να ψηφίσουν.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι για τον υπολογισμό των πραγματικά εγγεγραμμένων κάθε κοινού εκλογικού τμήματος, αφαιρούνται οι ετεροδημότες και θεωρούνται εγγεγραμμένοι μόνον όσοι δεν φέρουν την ένδειξη Ε πριν από το όνομά τους.
«ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ»
Εκλογείς που, χωρίς να έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έως το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του Δήμου, στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι.
Συνεπώς, όσοι Έλληνες πολίτες είναι γραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων ΟΤΑ, έχουν τη δυνατότητα έως και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 6ης Μαΐου 2012, να απευθυνθούν στον Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Όσοι από τους πολίτες είναι γραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.
Τα πιστοποιητικά που θα προσκομίζουν οι ανωτέρω εκλογείς και τα οποία θα εκδίδονται εις διπλούν, πρέπει να φέρουν την κάτωθι ένδειξη: «εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012».