Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αν υποθέσουμε πως είναι λάθος κατά 80% ο Τσίπρας…

Υπόθεση “εργασίας” – ερώτηση: 
Ο Τσίπρας έχει άδικο στα 4 από 5 σημεία σύγκλησης – άξονες που έθεσε. 
Στο 5ο (δηλαδή στο Δημόσιο έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα και στη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Black Rock) γιατί κάποιοι δεν συμφωνούν;