Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – μήπως έχει αναρτηθεί λάθος αρχείο;

Μήπως θα πρέπει να ξαναελεγχθεί το excel το οποίο έχει αναρτήσει η Π.Ε. Ημαθίας με τους υποψηφίους και τους σταυρούς προτίμησης;
Στη διεύθυνση αυτή ΕΔΩ υπάρχει ένα αρχείο.

Τα γενικά αποτελέσματα έχουν σωστά περασμένα τα εκλογικά τμήματα, αυτά με τους σταυρούς όχι!
Είναι ελαφρώς μπερδεμένο, αφού αναφέρει τα εκλογικά τμήματα με άλλη σειρά από την πραγματική (δηλαδή για παράδειγμα εμφανίζει 5 εκλογικά τμήματα στο Πλατύ ενώ είναι τέσσερα, ο αριθμός εκλογικού τμήματος δεν είναι ο κανονικός – τα τμήματα στο Πλατύ π.χ. ήταν τα 66, 67, 68, 69 και όχι αυτά που αναφέρονται στο δεύτερο φύλλο του excel που έχει αναρτηθεί!).