Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Φακέλωμα δίχως προηγούμενο!! Το ψήφισαν αυτοί που ζητούν να τους ψηφίσουμε…

Ο νόμος που ψηφίστηκε με το μεσοπρόθεσμο δίνει το δικαίωμα να μαθαίνουν τα πάντα, ακόμη και την ώρα που πάμε τουαλέτα, χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου και χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για την “αδεια” από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα!!!
Έτσι, και με πρόφαση την πάταξη της φοροδιαφυγής, όλοι οι Έλληνες θα είναι υπόλογοι και θα ελέγχονται για οτιδήποτε κάνουν: το υπουργείο Οικονομικών απαιτεί από τράπεζες, κλινικές, το χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εταιρείες, τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) να στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αναλυτικά στοιχεία για όλους τους πελάτες τους προκειμένου αυτά να διασταυρωθούν με τις δαπάνες και τα εισοδήματα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο και όπου υπάρχουν διαφορές να επιβάλλονται φόροι και αυστηρά πρόστιμα.
Μέχρι και τα κυβικά του νερού που καταναλώνει ένα νοικοκυριό ή της κιλοβατώρες ρεύματος θα γνωρίζει πλέον το υπουργείο Οικονομικών για το κάθε σπίτι, ενώ αναλυτικά στοιχεία για δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καταθέσεις, μετοχές κτλ. θα βρίσκονται στους σκληρούς δίσκους του συστήματος TAXIS για διεξοδικές διασταυρώσεις.